Ma Môn Bại Hoại

17/04/2020 teppiesq 0

– Đạo môn bại hoại có thể được hiểu là khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn. Còn đối với phật môn bại hoại […]