Thiên Thần Chúa Tể

01/01/2021 teppiesq 0

– Đạp thiên đường, nghịch thiên đi, bao la mờ mịt đại đạo, ai chủ chìm nổi? Hiệp ca hành, thần ma đạo, núi thây […]