Hán Hương

28/04/2021 teppiesq 0

– Chúng ta tiếp thu rồi tổ tiên di sản, này khiến Trung Hoa huy hoàng mấy ngàn năm, chúng ta là như vậy yên […]

Trí Tuệ Đại Tống

26/03/2020 teppiesq 0

– Nếu bạn đã từng đọc Đường Chuyên thì nhất định không thể bỏ qua bộ truyện này. Tuy không vượt qua cái bóng của […]

Đường Chuyên

22/02/2020 teppiesq 0

– La Mã không thể xây nên trong một ngày, tiểu thuyết cũng cần không gian để triển khai câu chuyện, để đi từ bình […]

Ngân Hồ

07/02/2020 teppiesq 0

– Người thứ nhất yêu cầu đó là sống, thứ hai yêu cầu hay là còn sống, thứ ba yêu cầu như cũ là sống […]