Vĩnh Hằng Chí Tôn

20/03/2020 teppiesq 0

– Võ đạo chí thượng, dời núi lấp bể, khuấy đảo tinh hà, nghịch chuyển thời không! Kiếm cực cảnh, nhất kiếm thành đạo, nhất […]