Vĩnh Hằng Chi Tâm

01/05/2021 teppiesq 0

– Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim. Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, […]

Tiên Hà Phong Bạo

25/03/2020 teppiesq 0

– Từ Huyền – một thiếu niên thuộc vào tầng chót của tu giới, tu vi chỉ là Luyện Thể phàm sĩ, chỉ biết lao […]

Tiên Hồng Lộ

22/03/2020 teppiesq 0

– Tiên Hồng Lộ là một câu chuyện tu tiên hấp dẫn. Truyện viết chắc tay, không theo lối mòn của những truyện tu tiên […]

Tiên Luyện Chi Lộ

16/03/2020 teppiesq 0

– một thanh niên chơi game online tu chân bị NPC thần bí giết chết, mang theo một viên ngọc giản thần bí, linh hồn […]

Chúa Tể Chi Vương

01/03/2020 teppiesq 0

– Nhân vật chính Triệu Phong, thuở nhỏ là một thiên tài của trấn Thanh Diệp, được chi tộc kỳ vọng rất lớn, là một […]

Vạn Cổ Chi Vương

07/02/2020 teppiesq 0

– Bình dân thiếu niên La Thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là người phế mạch. Ngẫu nhiên đạt được vô […]