Hùng Bá Thiên Hạ

09/08/2020 teppiesq 0

– Một game thủ đam mê các trò chơi đối kháng ôm bao hy vọng xuyên việt tới một thế giới do thú tộc thống […]

Cơ Động Phong Bạo

10/07/2020 teppiesq 0

– Cơ Động Phong Bạo thuộc loại truyện khoa huyễn chiến đấu, nói về thế giới thế kỷ thứ XXIII. Trên Trái đất lúc đó […]

Tinh Chiến Phong Bạo

15/05/2020 teppiesq 0

– Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gien 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.Thay bằng hữu đưa thư tình, […]