Bất Diệt Kiếm Quân

11/03/2021 teppiesq 0

– Minh Vi Thiên Kiêu, Khước Đương Phế Tài, thiếu niên lúc ngẫu nhiên được Đế Giả truyền thừa, hiện ra đọa Thiên chi chi […]