Chí Tôn Vô Lại

25/03/2020 teppiesq 0

– Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. […]

Ác Ma Pháp Tắc

19/02/2020 teppiesq 0

– Thế giới trong truyện pha trộn giữa khoa học hiện đại và ma pháp. Nhân vật chính – Đỗ Duy – là con trưởng […]