Nhân Gian Băng Khí

27/04/2020 teppiesq 0

– Sở Nguyên, người bị cải tạo gien. Từ nhỏ y đã bị bắt cóc về làm thí nghiệm phẩm cho kế hoạch Nhân – […]