Trọng Nhiên

25/07/2020 teppiesq 0

– Trình Nhiên sống lại ở cái này quen thuộc lại xa lạ thế giới. . . Trình Trình Giai Nhiên. Quyển 1- Mộng hồi […]

Đại Niết Bàn

06/05/2020 teppiesq 0

– Sống lại tuổi thanh xuân! Câu chuyện bắt đầu từ sự trùng sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ để tác giả đưa ra […]