Kiếm Động Sơn Hà

27/05/2021 teppiesq 0

– “Ngươi là vạn người chưa chắc có được một luyện kiếm tài năng! Như theo ta tập kiếm, nhiều nhất một vạn năm sau, […]

Đao Trấn Tinh Hà

24/12/2020 teppiesq 0

– Ba năm sau khi, chết trận Nghiễm Lâm Sơn Thượng Quan Huyền Hạo, lấy dự thi đệ tử thân phận Trương Tín, lần thứ […]

Thần Hoàng

24/03/2020 teppiesq 0

– Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Tông Thủ phát hiện mình đã xuyên việt đến 13 vạn năm về trước, là thời đại […]

Quân Lâm Thiên Hạ

16/03/2020 teppiesq 0

– Bộ truyện Quân Lâm Thiên Hạ có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết, thích hợp cho những độc giả […]