Thiên Tôn Trùng Sinh

22/02/2020 teppiesq 0

Tại Tiên Giới, Đại La Thiên Cung. Một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại đại điện. Thanh niên mi tâm […]