Ngũ Hành Nguyên Linh

29/09/2020 teppiesq 0

– Văn Hạo, một cái được xưng là phế vật Ngũ Hành thân thể, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Võ Giả […]