Quang Minh Kỷ Nguyên

01/09/2020 teppiesq 0

– Nhân vật chính trong truyện là Lâm Tề. Câu chuyện mới đầu xoay quanh về sinh viên trong trường đại học Đệ Ngũ và […]

Khai Thiên Lục

26/08/2020 teppiesq 0

– Vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, song xoắn ốc chất chứa hết thảy chung cực chi bí. Hư không sụp đổ, chư thần […]

Vu Thần Kỷ

02/03/2020 teppiesq 0

– Khi những thứ ở quá khứ trở thành truyền thuyết Khi truyền thuyết trở thành những câu chuyện thần thoại Khi những câu chuyện […]