Minh Nhật Chi Kiếp

01/10/2020 teppiesq 0

– “Đừng! Đừng dìu ta! Thật sự, ta thật sự muốn nằm mới học hiệu suất cao! Cái này gọi là học tập quen thuộc! […]

Ma Thần Nhạc Viên

25/07/2020 teppiesq 0

– “Thế gian đệ nhất thiên phú kiếm thuật, tiêu hao tuổi thọ 72 năm, giao dịch sau còn thừa lại tuổi thọ 5 năm. […]