Ngạo Kiếm Đế Tôn

23/12/2020 teppiesq 0

– Chí Tôn Đại Đế Hứa Thần, mang theo chứng đạo chí bảo ‘Thái Thượng Hỗn Nguyên Chí Tôn Đỉnh’ trọng sinh tại năm trăm […]