Đệ Nhất Danh Sách

29/08/2020 teppiesq 0

– Đất chết phía trên, nhân loại văn minh có thể kéo dài hơi tàn. Từng tòa hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc […]

Đại Vương Tha Mạng

14/08/2020 teppiesq 0

– Linh khí khôi phục thời đại, vắng vẻ sinh hoạt bể nát, phảng phất lôi đình xuyên qua trời cao, điện quang bắn thẳng […]