Vô Tận Đan Điền

22/02/2020 teppiesq 0

– Khí Hải, tu luyện giả nạp khí căn bản; đan điền, thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao người, một cái Khí […]