Hoàng Tộc Đại Chu

15/10/2020 teppiesq 0

– Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy […]

Nhân Hoàng Kỷ

17/05/2020 teppiesq 0

– Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển […]

Thần Tọa

20/03/2020 teppiesq 0

– Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu […]