Tiên Ma Đồng Tu

14/03/2020 teppiesq 0

– Lầm đụng Thái Cổ chi khí, thiếu niên bình thường Lâm Hạo xuyên qua đến tu hành giới, tu Chí Tôn Cổ Thể, lấy […]

Vạn Thế Chí Tôn

22/02/2020 teppiesq 0

– Một khúc hồng trần, đạo tận vạn thế tang thương. Một bộ Thần Thư, tung hoành Hoang Cổ Hồng Mông thiên địa. Ký ức […]