Thái Cổ Cuồng Ma

30/11/2020 teppiesq 0

– Một người thân triền bảy màu ác long, vai khiêng cổ xưa thạch quan đầu bạc thanh niên, nhìn lên cao cao tại thượng […]

Thể Tôn

22/02/2020 teppiesq 0

– Một cậu bé mới chỉ có mười tuổi tên Lôi Cương, cha mẹ mất sớm, chỉ còn có một người anh trai yêu thương, […]