Ta Bị Zombie Cắn

22/02/2020 teppiesq 0

Ta bị Zombie cắn, có vẻ như cũng không phải chuyện xấu.= Bởi vì bị cắn về sau, không chỉ không có trở thành Zombie, […]