Quan Gia

22/03/2020 teppiesq 0

– Vào đầu những năm thập niên 1980, Đảng CST có bát đại nguyên lão, là một nhóm những vị lão thành đang nắm giữ […]