Lược Thiên Ký

13/04/2020 teppiesq 0

– Hắn được mệnh danh là… một cục phân chuột trong Tu Hành Giới, làm việc không thể thống, hành sự vô liêm sỉ, vạn […]

Đại Kiếp Chủ

12/04/2020 teppiesq 0

– Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, 3000 đại đạo tại ngực. Hàn […]