Sư Thúc Vô Địch

17/06/2021 teppiesq 0

Đây là một cái mang theo đại hiệu thuốc nhân vật chính, xuyên qua Tu Tiên giới đi mạo danh thay thế chuyện xưa. . […]

Yêu Hoàng

05/02/2021 teppiesq 0

– Một luồng tàn hồn, nửa bức yêu thân, mang theo Dị Hỏa phụ thể trùng sinh công tử, có thể không chặt đứt vận […]

Nhất Ngôn Thông Thiên

14/03/2020 teppiesq 0

– Câu chuyện kể về một thiếu niên với ước muốn cả đời chỉ làm.. heo, bước lên con đường trường sinh, nhất ngôn thông […]