Đạo Thánh

04/02/2020 teppiesq 0

– Khí hóa ngũ hành, súng lục xưng hùng. Nhân gian đại pháo, thế nhân lộ vẻ xúc động. Ta không muốn nhận thật, bởi […]