Ngạo Kiếm Man Hoang

20/08/2020 teppiesq 0

– Luyện Lực người khổ, Luyện Khí người tịch, Luyện Thần người nên trường thọ, đại thành người vạn năm Bất Diệt. Đang ở Thái […]