Chư Thần Du Hí

01/11/2020 teppiesq 0

– Ngươi đối như thế nào đối đãi sâu kiến, thần liền sẽ đối đãi như thế nào với ngươi —— Nguyên Thần Phi Một […]

Đế Quốc Thiên Phong

06/07/2020 teppiesq 0

– Đây là một câu chuyện của một tên binh sĩ dần dần thăng tiến thành tướng quân.Nhân vật chính không có thủ hạ, nhưng […]

Tiên Lộ Tranh Phong

13/05/2020 teppiesq 0

– Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy khi ngươi lựa chọn con đường này lúc, ngươi cũng […]

Vô Tận Võ Trang

02/03/2020 teppiesq 0

– Nơi này là thiên đường, bởi vì nơi này có được hết thảy mọi thứ trên địa cầu. Kể cả những thứ ngươi khát […]