Thiên Hình Kỷ

26/04/2021 teppiesq 0

– Hôm nay tu tiên không thành tiên, chỉ vì xuân sắc hoa đầy vườn; ngày sau cửu tinh xông ngưu đấu, lại nhìn Thiên […]

Vô Tiên

23/04/2020 teppiesq 1

– Tiên đạo gian nan, nhưng có lẽ hồng trần mới thực gian nan, có qua hồng trần mới thành tiên nhân!! Giữa những cảnh […]