Vũ Toái Hư Không

29/03/2020 teppiesq 0

– Con đường võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng võ giả hàng nghìn […]

Dị Giới Thú Y

13/02/2020 teppiesq 0

– Rồng hả? Tính là cái gì! Bỉ Mông cự thú? Nằm úp sấp sang một bên đi! Tất cả ma thú đều phải thành […]