Vạn Cổ Thiên Đế

19/04/2020 teppiesq 0

– “Ở kiếp này, ta muốn sáng tạo thế giới của ta!” “Ở kiếp này, ta muốn trở thành Vạn Cổ Thiên Đế!” “Ở kiếp […]