Sát Phật Thánh Tổ

04/01/2021 teppiesq 0

– Thái Cổ thời đại, sinh tử Hư Giới mở rộng, đầy trời Tiên Phật độn ẩn, mênh mông Đại Đạo đăng thiên không môn! […]