Đại Thánh Đạo

27/06/2020 teppiesq 0

– Chín thước Phương Thiên kích, Cuồng Phong quyển sóng lớn. Giận dữ trùng quan thiên tận khiếu, bước lên đám mây, cao bằng trời. […]