Thuẫn Kích

06/11/2020 teppiesq 0

– Chín lần lên niết bàn, chín lần sống lại, trải qua ngàn năm đã tạo ra một thế lực cơ hồ có thể bao […]

Thiên Vu

23/07/2020 teppiesq 0

– Không ai từng nghĩ tới học đồ thiên tài đứng trên đỉnh cao cô độc Trần Lạc lại đột nhiên bị Quang Minh Thủ […]

Tôn Thượng

06/02/2020 teppiesq 0

– Thời kỳ Thượng cổ kết thúc, kiếp nạn Chư Thiên buông xuống cũng là lúc Thiên Đạo phán quyết tất cả tội ác trong […]