Tâm Ma

12/09/2020 teppiesq 0

– Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tâm tính của con người khi sinh ra ai cũng như ai, và theo cuộc sống theo cách […]