Tu La Ma Đế

05/05/2021 teppiesq 0

– Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh con đường tu chân luyện được tuyệt thế ma pháp mở ra một truyền kỳ mới […]

Hoành Tảo Hoang Vũ

14/03/2020 teppiesq 0

– Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái […]

Tu La Đế Tôn

02/03/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Thạch Hạo, phản đoạt xá vô thượng cường giả, đến vô tận công pháp, võ kỹ, trận pháp, đan thuật, phù thuật […]

Thần Đạo Đan Tôn

18/01/2020 teppiesq 0

– Lăng Hàn – Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé […]