Lạn Kha Kỳ Duyên

27/01/2021 teppiesq 0

– Lạn Kha bên cạnh ván cờ lá rụng, lão thụ ở giữa đánh cờ không người Hưng sở trí thiên nguyên một cờ, lại […]