Hàn Môn Kiêu Sĩ

23/12/2020 teppiesq 0

– Khi quân Kim gót sắt sắp đạp vỡ Hoàng Hà băng cứng, hắn đi vào cái này phồn hoa như thanh minh Thượng Hà […]

Giang Sơn Chiến Đồ

09/11/2020 teppiesq 0

– Tùy mạt khói lửa dấy lên, anh hùng xuất biên hoang. Hà Bắc Đậu Thiên Vương, tuyết dạ chiến kim cương; Ngõa Cương kiêu […]

Binh Lâm Thiên Hạ

09/09/2020 teppiesq 0

– Đi ngàn dặm cũng phải về đất tổ Vọng ngàn năm cũng muốn chết nơi quê nhà. — Bạn là một người thích đọc […]

Hoàng Tộc

09/04/2020 teppiesq 0

– Hắn – một kẻ lười nhác.Hắn – con của vợ lẻ, thân phận thấp kém. Hắn tung hoành thương trường mười năm bất bại […]

Danh Môn

08/04/2020 teppiesq 0

– Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn […]

Thiên Hạ Kiêu Hùng

20/03/2020 teppiesq 0

– Đây là một thời đại mà các anh hùng xuất hiện lớp lớp: Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lý Mật, […]