Thái Sơ

21/04/2020 teppiesq 0

– Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ đạo môn quy nhất gia. Pháp thuật biến hóa muôn vàn, lòng người lại tuyên cổ […]

Sất Trá Phong Vân

24/03/2020 teppiesq 0

– Trong lần đầu tiên thí luyện Càn Kình bị một … cái mũ rơi trúng đầu làm hắn hôn mê tại chỗ. Hắn từ […]