Cơ Chiến Hoàng

16/03/2021 teppiesq 0

– Đường Tiêu Viêm mộng tưởng là trở thành một gã cơ giáp võ sĩ, nhưng mà sự thật hắn chỉ là bình thường thiếu […]

Diệt Thế Ma Đế

11/01/2021 teppiesq 0

– Xuyên qua Dị Giới thành giả Thành Chủ, sở hữu năm trăm dặm lãnh địa, một cái quốc sắc thiên hương tỷ tỷ, hai […]