Tào Tặc

20/07/2020 teppiesq 0

– Tào Bằng là một cảnh sát, sau khi phá án được vinh danh anh hùng, không ngờ kẻ phản bội trong vụ án đó […]

Ác Hán

16/04/2020 teppiesq 0

– Xuyên qua , sống lại … Lại thành đứa con của Đổng Trác. Bất quá nhớ rõ trong Tam Quốc Đổng Trác làm gì […]

Tống Thi Hành

10/04/2020 teppiesq 0

– Ngọc Doãn xuyên qua tới thời Bắc Tống năm Tuyên Hòa thứ sáu vào thân thể một kẻ đầu gấu lưu manh tại phủ […]

Soán Đường

06/04/2020 teppiesq 0

– Sống trong thời loạn thế, thân thế khó bề phân biệt. Trong lòng ta không hướng tới phú quý nhưng không biết vì sao […]

Hình Đồ

04/04/2020 teppiesq 0

– Lưu Sơn Quân, kiếp trước từng là một chuyên gia dinh dưỡng, cuộc sống luôn có kế hoạch, điều độ, nhất là trong chế […]