Thần Võ Bá Đế

22/02/2020 teppiesq 0

– Tinh thần Trùng Khiếu, Nguyệt Hoa dưỡng hồn, Dương Hỏa thối thân, dung luyện Ngân Hà huyết, thân thành Bất Diệt Hằng Tinh thể! […]