Cửu Luyện Quy Tiên

03/01/2021 teppiesq 0

– Ngũ Hành Luân Linh, Chân Hỏa cửu chuyển; Sau hết, cửu luyện quy tiên. Hai chân đạp lật trần thế sóng, một vai gánh […]