Võ Đạo Băng Tôn

09/11/2020 teppiesq 0

– Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc! Vì thủ hộ mảnh […]

Võ Đạo Đan Tôn

13/03/2020 teppiesq 0

– Đây là một đại lục yêu thú hoành hành, chiếm cứ thành trì, nhân loại an phận ở một góc! Vì thủ hộ mảnh […]

Dược Thần

01/03/2020 teppiesq 0

– Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư […]

Vũ Thần Chúa Tể

22/02/2020 teppiesq 1

– Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần , bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ […]