Long Hồn Kiếm Thánh

05/02/2021 teppiesq 0

– Câu đố bình thường xuyên qua để hắn sống lại, vì thoát khỏi vô dụng danh hiệu, tại thế giới mới hắn bước lên […]

Võ Đạo Chí Tôn

14/03/2020 teppiesq 0

– Thần Võ huyết mạch, quân lâm thiên hạ, kim cương chi thân, vấn đỉnh thương khung! Cầm kiếm tứ phương, tiếu ngạo thương thiên, […]