Chí Tôn Đặc Công

23/08/2020 teppiesq 0

– Thiên cổ ẩn môn, nhất mạch đơn truyền. Tần Dương 16 tuổi bị sư phó ném vào Long Tổ, 19 tuổi liền trở thành […]