Ta Vạn Năng Hỏa Chủng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Đây là một cái giác tỉnh hỏa chủng, thu được dị năng thế giới .
Vương Khung này sinh đã định trước vô pháp giác tỉnh, lại ngoài ý muốn nhặt được một viên hắc sắc hỏa chủng, theo này hắn mở auto nhân sinh gia tốc!
Chém giết gà trống một con, thu được đúng giờ rời giường năng lực.
Chém giết lợn mẹ một đầu, thu được cơm lượng tăng gấp bội năng lực.
Chém giết con thỏ một con, thu được thích ăn cà rốt năng lực.

“Hắn đây mẹ là cái gì chó má hỏa chủng!”
Đang ở Vương Khung hùng hùng hổ hổ thời điểm, hắn một cái tát đập chết một con muỗi …
✍ Cảnh giới : Hỏa Chủng , Bổ Nguyên , Dung Khí , Linh Lô…