Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân

Main playlist with id Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân does not exist!Main playlist with id Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân does not exist! – Ngẫu cùng lão bằng hữu uống chút trà, hạ hạ cờ, đây chính là Tần Tu vô địch nhàn hạ sinh hoạt .
(PS: Vô địch văn)

* Giấy Trắng: Truyện cùng tác giả Vô Địch Sư Thúc Tổ.