Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Lạc Hồng đứng tại Hoàng Phong cốc sơn môn trước, giờ phút này hắn không thể không thừa nhận tự mình xuyên qua đến « phàm nhân » sự thật.
Đẩy đã không tồn tại kính mắt, Lạc Hồng chém đinh chặt sắt mà nói: “Giống như Hàn lão ma là tứ phẩm ngụy linh căn, nhưng không có bình nhỏ ta, xem ra chỉ có khoa học tu tiên con đường này có thể đi!”
Vì cái gì Luyện Khí kỳ mỗi bốn tầng liền sẽ có một cái bình cảnh?

Như thế nào mức độ lớn nhất mà tăng lên Trúc Cơ tỉ lệ?
Ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhân tố đến tột cùng có bao nhiêu?
Hàn lão ma chạy đến cùng có bao nhanh?
Là cái thế giới này tu tiên là khách quan tồn tại sự thật lúc, kia khoa học chính là tu tiên, tu tiên chính là khoa học!