Ta Ở Ma Pháp Thế Giới Khai Sáng Internet Thời Đại

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Lực lượng của thần đến từ chúng sinh.
Tùy tùng càng nhiều, lực lượng của thần càng cường đại!
Ngoài ý muốn thu hoạch được khế ước thần cách Yu Shengan, cười nhạo nói: “Hứ, đừng chỉnh những cái kia hư đầu ba não, không phải liền là internet cướp đoạt người sử dụng lưu lượng cái kia một bộ sao?”

Nhìn ta:
Xã giao bình đài thu hoạch lưu lượng;
Music Video người sử dụng chìm xuống;
Tri thức vấn đáp thu nạp fan cuồng;
Dị giới Live Stream chuyển hóa tín đồ;
Thương mại điện tử lợi ích lôi kéo tất cả mọi người;
Lại đến một đợt thứ tư thiên tai, đẩy ngang các ngươi (Chúng Thần) bàng môn tà đạo!
. . .
Làm ruộng + phía sau màn lưu